Diller: Türkçe, Arapça, Kürtçe

İÇİNDEKİLER

1. Hafta – Peygamberlik ve Peygamberler
2. Hafta – İlk İnsan, İlk Peygamber Hz. Adem
3. Hafta – Umudunu Kaybetmeyen Peygamber Hz. Nuh
4. Hafta – Şımarık, Zorba Ad Kavmi ve Hz. Hud
5. Hafta – Hatasından Geri Dönen Peygamber Hz. Yunus
6. Hafta – Tek Başına Doğruyu Arayan Peygamber Hz. İbrahim
7. Hafta – Teslimiyet Örnekleri Hz. İsmail ve Hz. Hacer
8. Hafta – Sabrın ve Allah’a Teslimiyetin Sembolü Hz. Eyyûb
9. Hafta – Hakka ve Adalete Çağıran Elçiler Hz. İlyas ve Hz. Elyasa
10. Hafta – Medyen Halkı ve Hz. Şuayb
11. Hafta – Ahlaktan Yoksun Lut Kavmi ve Hz. Lut
12. Hafta – Azim ve Kararlılık Peygamberi Hz. Musa
13. Hafta – Musa Peygamber’e Yardımcı Hz. Harun
14. Hafta – Haksızlığa Karşı Duran Peygamber Hz. Salih
15. Hafta – Sevgi ve Tevekkül Sembolü Hz. Yakup
16. Hafta – Edep-Haya ve Adaletli Yönetimin Sembolü Hz. Yusuf
17. Hafta – Cesaret Sembolü Bir Peygamber Hz. Davut
18. Hafta – Adil Bir Lider Olan Peygamber Hz. Süleyman
19. Hafta – Eğitimci Bir Peygamber Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya
20. Hafta – Seçilmiş Bir Anne, Özel Bir Peygamber Hz. Meryem ve Hz. İsa

AÇIKLAMA

İnsanlık tarihi, birbirine benzer. Bugün yaşadığımız birçok olayın, tarihin farklı dönemlerinde de benzer şekillerde yaşandığını biliyoruz. Bu olayları, doğru değerlendirdiğimizde büyük bir tecrübe kazanmış olacak ve yanlış davranışlardan uzak duracağız.
Hazırlamış olduğumuz kitapta klasik yöntemlerle peygamberlerin hayatını anlatmak yerine, “Bu anlatılan kıssalardan bizim nasibimize ne düşer?” duyarlılığı ile hareket ettik. Mümkünse peygamberlerin, uğruna mücadele verdikleri değerleri bugüne ve yaşadığımız ortama taşımaya çalıştık.
Her hafta için konuyu tamamlayan bir nükte koyduk. Kur’an’la olan ilişkilerimizi biraz daha geliştirmek amacıyla işlediğimiz konuyla ilgili “Ayet Bulma”lar yerleştirdik. Yine farklı etkinliklerle konuyu pekiştirmeyi ve güncel hayatla ilişkilendirmeyi hedefledik.
Bu kitabın en önemli farklarından biri de tüm bunların bir yolculuk serüveninde anlatılmış olmasıdır. Peygamberlerimizin hayatını bu yolculukla biraz daha somut hale getirmeye çalıştık. Umarız bu farklılıkla çocuklarımıza coğrafya ile ilgili de bilgiler vermiş ve bu konuda bir duyarlılık oluşmasını sağlamış oluruz.
Hz. Âdem’le başlayıp Hz. Muhammed ile son bulan peygamberler kervanında yer alan ve isimleri bizlere açıklanan peygamberlerin hayat hikâyelerinden kesitler bulacağınız bu eserin faydalı olmasını diliyoruz.

NİÇİN PEYGAMBERLRİMİZ?

Kur’an-ı Kerim, bizlere örnek olsun diye insanlığın geçmişini anlatır. Geçmişte gönderilen peygamberleri ve kavimlerinin yaşadıklarını bizlere sunar. Bu bilgiler kitabımızda önemli bir yer tutar. Kur’an, insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutan peygamberleri anlatarak bizim yolumuzu aydınlatır.
“Sana anlattığımız, önceki peygamberlerin hayatına ilişkin her olay, gönlünü ferahlatmayı ve azmini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu hikâyeler sana gerçeği ilettikleri gibi müminler için de öğüt ve hatırlatma niteliğindedirler.” (Hud, 120)
“Andolsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır.” (Yusuf, 111)
Allah, bizlere daha önceki toplumların yaşadıklarından dersler alıp faydalanalım diye bu kıssaları Kur’an’da anlatmıştır. Daha önceki dönemlerde yaşayan Müslümanların zorluklar karşısındaki tutumlarını görelim; biz de bunlardan ders çıkaralım diye bu kıssalar, dikkatlerimize sunulmuştur. Çünkü insanlık tarihi, birbirine benzer. Bugün yaşadığımız birçok olayın, tarihin farklı dönemlerinde de benzer şekillerde yaşandığını biliyoruz. Bu olayları, doğru değerlendirdiğimizde büyük bir tecrübe kazanmış olacak ve yanlış davranışlardan uzak duracağız.

Hazırlamış olduğumuz kitapta klasik yöntemlerle peygamberlerin hayatını anlatmak yerine, “Bu anlatılan kıssalardan bizim nasibimize ne düşer?” duyarlılığı ile hareket ettik. Mümkünse peygamberlerin, uğruna mücadele verdikleri değerleri bugüne ve yaşadığımız ortama taşımaya çalıştık.
Her hafta için konuyu tamamlayan bir nükte koyduk. Kur’an’la olan ilişkilerimizi biraz daha geliştirmek amacıyla işlediğimiz konuyla ilgili “Ayet Bulma”lar yerleştirdik. Yine farklı etkinliklerle konuyu pekiştirmeyi ve güncel hayatla ilişkilendirmeyi hedefledik.
Bu kitabın en önemli farklarından biri de tüm bunların bir yolculuk serüveninde anlatılmış olmasıdır. Peygamberlerimizin hayatını bu yolculukla biraz daha somut hale getirmeye çalıştık. Umarız bu farklılıkla çocuklarımıza coğrafya ile ilgili de bilgiler vermiş ve bu konuda bir duyarlılık oluşmasını sağlamış oluruz.
Hz. Âdem’le başlayıp Hz. Muhammed ile son bulan peygamberler kervanında yer alan ve isimleri bizlere açıklanan peygamberlerin hayat hikâyelerinden kesitler bulacağınız bu eserin faydalı olmasını diliyoruz.