Diller: Türkçe, Arapça, Kürtçe

İÇİNDEKİLER

Hayatın Anlamı
Siyer Nedir? Peygamber Kimdir?
Peygamberimiz Doğmadan Önce Mekke Şehri
Peygamberim Hz. Muhammed
Adalet Terazimiz
Peygamberimizin İş ve Aile Hayatı
Peygamber ve Çocuk
İlk Vahiy
İlk Müslümanlar
Açık Davet ve İslam’a Karşı Düşmanlık
Mekke’de Zor Yıllar
Boykot ve Hüzün Yılı
Peygamberimizin Azim ve Gayreti
Hicret
Medine Dönemi
Medine’de İlk Günler
Saldırılar Karşısında Medine
Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
Peygamberimizin İnsana Verdiği Değer
Veda

AÇIKLAMA

Evde Karakter Eğitimi, ilköğretim yaş dönemi çocuklarını kapsayan, genellikle evlerde, okullarda, camilerde; çocukların eğitimine uygun her mekanda yürütülen aşamalı bir din ve ahlak (değerler) eğitimi çalışmasıdır. Hazırlamış olduğumuz kitaplar, çalışmalarda yer alacak çocukların yaş düzeylerine uygun bir ahlak ve karakter eğitimini hedeflemiştir.
Konu ahlak ve değerler eğitimi olunca, bilgi eğitiminden ziyade duygu eğitimi yöntem olarak tercih edilmiştir. Kitaplarımızda bilgileri düz bir yöntem ile aktarmak yerine, bilgiler hayatın içinden örneklerle verilmeye çalışılmıştır.
Çocuklarla yürüttüğümüz bu çalışmayı ahlaktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen eğitim sürecinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Basamakları çıkarken en büyük destek ve dayanağımızın ailelerimiz olduğunu da ifade etmeliyiz.
Evde Karakter Eğitimi, çocuk merkezli ve aile odaklı bir ruha sahiptir. Çocukların kişilik gelişiminde çevrenin rolü, bugün pedagojinin verileriyle de bilinen bir gerçektir. Karakter eğitimi çocuğa ailenin de bilgisi dâhilinde sağlıklı bir akran grubu ve sosyal çevre imkânı sağlar. Çağın, arkadaş ve oyundan mahrum çocuklarına bir avuç ab-ı hayat arayışı, Evde Karakter Eğitimini oluşturan ve geliştiren önemli saiklerden biridir.
Hazırlamış olduğumuz eserlerin bu amaca katkı yapacağına inanmaktayız.

NİÇİN SİYER ÖĞRENİYORUZ?

Hz. Muhammed, insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Peygambere iman etmek, İslam’ın temel inanç ilkelerinden biridir. O, Allah tarafından seçilmiş ve korunmuş özel bir insandır. Onun hayatı tüm inananlar için en güzel örnektir. O, Allah’tan gelen vahyi bizzat yaşayarak pratik hayata aktarmıştır. Dolayısıyla İslam’ı doğru anlayıp, yaşayabilmek için Siret-i Nebi’yi (Peygamberimizin Hayatını ) öğrenmek biz müminler için bir sorumluluktur.
Peygamberimiz, tarihin bir döneminde yaşamış bir masal kahramanı değildir. Yaşadığı çağa ve kıyamete kadar insanlığın yolunu aydınlatacak sözleri söylemiş, bu sözleri yaşanılır biçimde ortaya koymuş örnek bir insandır. Kendi kurtuluşumuz ve insanlığın kurtuluşu için onun getirdiği ilkelere ihtiyacımız var.
Peygamberimiz, gelmiş geçmiş tarihi şahsiyetler içerisinde hayatı en ayrıntılı bilinen, hayatı en çok araştırılan, hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılan tek şahsiyettir. Bu avantajdan yararlanarak onu gereği gibi anlamaya çalışmalıyız. Bunu yaparken onu aşırı biçimde yüceltmemeli; ancak sıradan bir insan muamelesi de yapmamalıyız.
O, Allah’ın vahyini en iyi anlayıp yaşayan, tüm insanların önderi ve örneği bir ‘insan peygamber’dir. Onun sünneti, Kur’an’dan sonra dinimizin ikinci en önemli kaynağıdır. Bu sebeple siyer okumalarına önem vermemiz gerekiyor.

Özetle;
1. Hz. Peygamber’e iman etmeyi sözlü bir ifade olmaktan çıkarıp gerçek niteliğine kavuşturmak,
2. Peygamberimizi gerçek anlamıyla tanımak, onun ahlakını hayatımıza taşımak ve topluma örnek bir şahsiyet olabilmek,
3. Aramızdaki zaman ve mekân farkına aldırmadan Hz. Peygamber’le beraber yaşamanın yollarını bulabilmek,
4. Hadisi, sünneti ve İslam tarihini doğru bir şekilde anlamak,
5. İdeal bir Müslüman olmanın yollarını öğrenmek,
6. Kur’an’ın bizlere “en güzel örnek” olarak gösterdiği Hz. Peygamber’in yolunun ve nebevi metodunun gerekliliğini ve yöntemini öğrenmek, yürüdüğümüz yolu aydınlık kılmak,
7. Hz. Peygamber’in bize örnek gösterdiği yolda, ahlakın ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu öğrenmek,
8. Büyük hedeflere ulaşmada nasıl bir yol izleneceğini öğrenebilmek,
9. Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak,
10.Geçmişten ilham alarak bugünü ihya, yarını inşa etmenin yollarını öğrenmek,
11.Dünyayı inşa edecek imkânların ilkelerini öğrendiğimiz gibi, ahiretimizin mamur edilmesinin de yollarını öğrenmek,
12.Kur’an’la olan ilişkimizi daha aydınlık kılabilmek,
13.Hz. Muhammed ile çağdaş olmak, anı birlikte yaşamak, onunla aynı havayı teneffüs etmek, onun ilminden eğitiminden, örnek ahlakından feyz almak, ona arkadaş olmak, daha önemlisi bu çağı onunla birlikte yaşamak, aynı sokakta birlikte yürümek, aynı araçta yolculuk etmek, aynı sofrada çorba içmek, özetle onun kıymetini bilmek ve İslam’ı doğru anlayabilmek için siyer öğreniyoruz.