TANIM

Evde Karakter Eğitimi çalışması, 5-10 yaş dönemi (ilköğretim birinci kademe) çocuklarını kapsayan, yedi-on kişilik gruplar halinde genellikle evlerde, okullarda, camilerde; çocukların eğitimine uygun her mekânda yürütülen aşamalı bir din ve ahlâk (karakter) eğitimi çalışmasıdır.

MİSYONUMUZ

Değer merkezli bir eğitim tasavvuruyla, kadim mirasımızı geleceğin kurucu iradesi kılacak, özdenetim ve öz yeterlilik sahibi, ufuk birlikteliği taşıyan, duygu ve düşünce dünyalarına erdemin ulaştığı, yarınımızı şekillendirecek olan çocuklar yetiştirebilmektir.