Diller: Türkçe, Arapça, Kürtçe

AÇIKLAMA

Sevgi, ilgi, dikkat, sabır ve uzmanlık gerektiren uzun bir yolda; bıkmadan, usanmadan uğraş veren çok değerli eğitim gönüllüleri;
Gönlünüzün derinliklerinden gelen büyük coşku ve sorumluluk duygusu ile başlatmış olduğumuz eğitim çalışmaları, her geçen gün artarak ve gelişerek devam ediyor.
Eğitimcilerimizin yüksek katkıları ile öğrencilerimizde meydana gelen gelişmeler, gelecekten ümitvar olmamız için büyük bir işarettir.
Evde Karakter Eğitimi, içinde yaşadığı toplumun en önemli bölümünü oluşturan çocukların karakter eğitimi ve kişilik gelişimini, öncelikli bir konu olarak görmektedir. Bir toplumun geleceği, insanlarının karakteri ile doğru orantılıdır. Çocuklarda karakter eğitimi, 0-12 yaşları arasında tamamlanır. Bu kadar büyük öneme sahip bir konuyu, gelişi güzel ele alamaz ve duyarsız kalamayız.
Çocuklarımızın eğitimini sadece akademik boyutu ile de sınırlandıramayız. Bilgi yığınlarını ezberleyen değil, onları bizzat hayatında uygulayan çocuklar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Onların, yüce Allah’ı bilmelerine, model olarak Kutlu Elçiyi görmelerine, kendileri ile barışık olmalarına, toplumsal değerlerini bilerek sahip çıkmalarına, düşünen, tam donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamalıyız. Bu, bizlere düşen büyük bir görevdir.
Şahsi arayışlarla huzur ve mutluluğu yakalamak bir hayaldir, hep hayal olmuştur ve asla bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir. Evde Karakter Eğitimi, huzur ve mutluluğun, toplumca yaşanacak bir dönüşüm süreci olduğu farkındalığının ortaya çıkardığı, özgün bir yürüyüştür.
Bu anlayış doğrultusunda başlatmış olduğumuz Evde Karakter Eğitimi çalışmaları ile çocuklarımızda sağlıklı karakter gelişiminin temin edilmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımıza ahlaki olgunluk kazandırmayı hedefleyen çalışmalarımızdan hiçbir zaman vazgeçemeyiz.
Bizler, geleceğimize, toplumumuza ve çocuklarımıza sahip çıktığımızı, yapacak çok işimizin ve söyleyecek çok sözümüzün olduğunu, şu an yapmakta olduğumuz faaliyetlerle ortaya koymaktayız. Evde Karakter Eğitimi çalışmaları, geleceğimiz olan çocuklarımız için, Hacer annemizin biricik oğlu İsmail’ine, bıkmadan usanmadan aradığı “zemzem” olmaya adaydır. Zemzem, çıktığı beldenin ilgi odağı haline gelmesine katkı sağlamıştır. Evde Karakter Eğitimi de, günümüz şartlarında benzer bir dönüşüme katkı sağlayacaktır. Buna can-ı gönülden inanmaktayız.
Çalışmalarımızda çok daha kalıcı bir etkinin yakalanabilmesi için eğitimin vazgeçilmezi olan ailelerle bir araya gelinmektedir. Veli ziyaret ve toplantıları ile tanışma, konuşma, ortak duyarlılıklar oluşturulmakta ve ailelerin bilinç düzeyleri artırılmaktadır.
Çocuklarımızın özgüvenlerinin en üst düzeyde ortaya çıkartılmasına imkân sunan Evde Karakter Eğitimi ortaya çıkan yeni erdemli nesillerle emeğin asla zayi olmadığını göstermektedir.
Ayrıca gerçekleştirmekte olduğumuz; sosyal ve kültürel etkinlikler ile çocuklarımızda görerek ve hissederek kalıcı kazanımlarda bulunulması hedeflenmektedir.
Kaliteli bir eğitim çizgisini yakalayabilmenin en temel şartı, sevgi ve güven ortamının tesis edilmesidir. Uygulayıcısının mutluluğunu artırmayan bir çalışma, hiçbir değer ifade etmeyecektir. Çalışmalarımızı sadece bedenimizle değil, aynı zamanda ruhumuzla da gerçekleştirmek zorundayız. Sorumluluklarımızı, yarınlarımızın emanetçilerini yetiştirmekte olduğumuz bilinci ile yerine getirmeliyiz.
Konfüçyüs tarafından söylenmiş güzel bir söz vardır: “Bir yıl sonrasını hedefleyen buğday eksin, 10 yıl sonrasını hedefleyen ağaç diksin, 100 yıl sonrasını hedefleyen ise insan yetiştirsin.”
Biz de buna ilave olarak şunu vurgulamayı uygun buluyoruz: “Daha  uzun soluklu işler yaparak kalıcı eserler bırakmak, hem dünya hem de ahirette kurtuluşa ermek isteyenler de; düşünce ve fikirlerini projeye dönüştürsünler.”
Unutmayalım; eğitim, ancak diri bir yürekle yapılabilecek imar işidir. Gönülsüz olunmamalıdır. Gönülsüz olunursa, hiçbir şey kulaktan yüreğe inmeyecektir.
Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutlar, bu eğitim ve öğretim döneminde ortaya koyacağımız çalışmaların; çocuklarımız, bizler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileriz.
Geleceğimiz, gözlerinizde gördüğümüz ışıltılar gibi aydınlık olsun.
Gayret bizden, başarı Cenab-ı Allah’tandır.

“Ey Rabbimiz! Bizi kayıtsız şartsız sana teslim olan kimselerden eyle! Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster. Ve bizi affet! Hiç şüphe yok ki, sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin.” (Bakara, 128)

Selam ve dua ile.