İÇİNDEKİLER

1. Hafta – Arkadaşlarımla Tanışıyorum
2. Hafta – Selamı Yayıyorum
3. Hafta –  Ne Çabuk Büyüyorum
4. Hafta –  Her İşin Başı Sağlık
5. Hafta –  Benim Mutlu Ailem
6. Hafta – Arkadaşım Olur musun?
7. Hafta – Sofra Hazır!
8. Hafta – Allah Beni Seviyor
9. Hafta – Peygamberimi Seviyorum
10. Hafta – Çevre Hepimizin, Koruyalım
11. Hafta – Kapı Çaldı Gelen Kim?
12. Hafta – Kendime Güveniyorum: Kararlıyım
13. Hafta – Özür Diliyorum
14. Hafta – Merhametliyim
15. Hafta – Çalışkanım
16. Hafta – Nezaketliyim (Saygılıyım)
17. Hafta – Gül, Güller Açsın Yüzünde!
18. Hafta – Teşekkür Ederim
19. Hafta – Paylaşmayı Öğreniyorum
20. Hafta – İyilik Yeryüzüne Yayılsın

AÇIKLAMA

Evde Karakter Eğitimi, ilköğretim ve anaokulu yaş dönemi çocuklarını kapsayan, genellikle evlerde, okullarda, camilerde; çocukların eğitimine uygun her mekânda yürütülen aşamalı bir din ve ahlak (değerler) eğitimi çalışmasıdır. Hazırlamış olduğumuz kitaplar, çalışmalarda yer alacak çocukların yaş düzeylerine uygun bir ahlak ve karakter eğitimini hedeflemiştir.
Konu ahlak ve değerler eğitimi olunca, bilgi eğitiminden ziyade duygu eğitimi yöntem olarak tercih edilmiştir. Kitaplarımızda bilgileri düz bir yöntem ile aktarmak yerine, bilgiler hayatın içinden örneklerle verilmeye çalışılmıştır.
Anaokulu (5-7 yaş) dönemindeki çocukların eğitimi için Eğitimci Kitabı olarak hazırladığımız bu kitapta hem değerlerimiz hem de Milli Eğitim Bakanlığının bu yaş dönemi için hedeflediği kazanımlar dikkate alınmıştır. Eğitimcilerimizin bu yaş döneminin özelliklerini göz önünde bulundurması gerekir.
Kitapta; her hafta için Kur’an-ı Kerim okumaya giriş ve bilgiler, dua ve eğitimi, konuyla ilgili bir hikaye, dersin konusu, şiir, müzik örnekleri ve etkinlikler bulunmaktadır.
Çocuklarla yürüttüğümüz bu çalışmayı ahlaktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen eğitim sürecinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Basamakları çıkarken en büyük destek ve dayanağımızın ailelerimiz olduğunu da ifade etmeliyiz.
Evde Karakter Eğitimi, çocuk merkezli ve aile odaklı bir ruha sahiptir. Çocukların kişilik gelişiminde çevrenin rolü, bugün pedagojinin verileriyle de bilinen bir gerçektir. Karakter eğitimi çocuğa ailenin de bilgisi dâhilinde sağlıklı bir akran grubu ve sosyal çevre imkânı sağlar. Çağın, arkadaş ve oyundan mahrum çocuklarına bir avuç ab-ı hayat arayışı, Evde Karakter Eğitimini oluşturan ve geliştiren önemli saiklerden biridir.

Hazırladığımız eserlerin bu amaca katkı yapacağına inanıyoruz.

Okul öncesi dönemindeki (5–7 yaş arasındaki) çocuklara göre hazırlanan bu program; çocukların kavram geliştirmeleri, günlük yaşama ait bilgi edinmeleri, temel ihtiyaçları karşılamayı öğrenmeleri, iletişim kurmaları, arkadaşlık, özgüven, üretkenlik, sorumluluk, öfke kontrolü, uzlaşma kültürü ve çatışma çözme becerileri kazanmaları gibi çocuk gelişimi konularına ve eğitim ilkelerine ait örnekler ve canlandırmalar mevcuttur.
İki boyutlu çalışmalar, kâğıt katlama çalışmaları, kuklalar, sarkaç çalışmaları, üç boyutlu çalışmalar, yap-boz, parmak boyası çalışması, yüz boyası çalışması, oyun hamurları, el ve parmak kuklaları, drama, tiyatro ve görsel materyallerle çalışılır. Şarkı, bilmece, tekerleme ve şiir tekniği ile bilişsel dil alanı (düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme) geliştirilir.
Amaç; çocuklarımızın becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda eğlenerek Kur’an ve değerler (karakter) eğitimi vermektir. Bu faaliyetler onların bilişsel, duyuşsal (duygulara hitap etme) ve psiko-motor (hareket ve beceri) alanlarda gelişimini sağlayacaktır.

Kur’an, Dua ve Değerler Eğitiminde Kullanılan Öğretim Tekniklerinin Amaç ve Kazanımları

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1. Çizgi çalışmaları yapılır. Bunlar çizgilerle ilgili kavramları; kesik çizgileri birleştirme, eşleştirme, resim tamamlama, boyama, sınırlı çizgiler çizme, havada boşlukta çizme, yerde boşlukta çizme gibi alıştırmalarla zevkli bir öğretim amaçlar.

Kur’an harflerinin yazılmasına hazırlık olarak ele aldığımız bu öğretim şekli ile ayrıca;
•  Çocuklarımıza çizgileri oluştururken dikkat etmesi gereken kuralları öğretmeyi,
•  Yazı araç ve gereçlerini kullanma becerisi kazandırmayı,
•  El ve parmak kaslarını geliştirici hareketler yapmayı,
•  Harfleri oluşturan temel çizgilerin anlam bilgisini öğretmeyi,
•  Yazının temeli olan çizgileri doğru yönde ve düzgün olarak çizmeyi,
•  Temel çizgileri (dik, yatık, eğik, yuvarlak) ayırt etmeyi,
•  Boyama etkinlikleri ile hayal güçlerini ve estetik duygularını geliştirmeyi,
•  Verilen ödül çıkartmalarıyla da özgüven duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Böylelikle çocuklarımız, güzel yazı yazma kurallarını da öğrenecek, ileride kullanacağı bitişik eğik yazı çalışmalarına da başlamış olacaktır.


2. Geometrik şekillerle çalışma yapılır. Geometrik şekilleri; tanıma, eşleştirme, tamamlama, boyama, havada boşlukta, yerde boşlukta, çizme gibi alıştırmalar yapılır. Kur’an öğretimi alıştırma çalıştırmalarında kullandığımız bu yöntem ile ayrıca;

•  Çocuklarda matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi,
•  Geometrik şekilleri (daire, üçgen, kare, dikdörtgen) tanımayı,
•  Geometrik şekilleri ayırt etmeyi,
•  Geometrik şekilleri çizmeyi,
•  Çevresindeki obje ve olaylara karşı meraklarını artırmayı,
•  Sınırlı ya da özgür boyama etkinlikleri ile hayal güçlerini ve estetik duygularını geliştirmeyi,
•  Kurallara uygun hareket etme alışkanlığı kazandırmayı,

Bu konularla ilgili ödül çıkartmalarıyla da özgüven duygularını geliştirmeyi amaçlamaktadır.


3. Çeşitli kavram çalıştırmaları yapılır. Kavramlarla ilgili çalışmalarda; boyama, tamamlama, eşleştirme, sayma, labirent, havada boşlukta çizme gibi yöntemler kullanılır.

Kur’an ve Kur’an adabı konularının öğretiminde yararlanılan bu yöntem ile çocuklarda ayrıca;
•  Verilen varlıkları çeşitli özelliklerine göre sınıflamayı,
•  Belli durumlarla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurabilmeyi,
•  Belli bir durumda gözlem yapabilmeyi,
•  Günlük yaşamda kullanılan kavramları ayırt etmeyi,
•  Mekânda konuma ait kavramları ayırt etmeyi,
•  Labirent, resmin parçasını bulma, fark bulma yöntemleri ile algı ve dikkat becerilerini geliştirmeyi,
•  Bilişsel ve dil gelişimlerine destek olmayı,
•  Problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi,
•  İlköğretime hazırlamayı,

Bu konularla ilgili ödül çıkartmalarıyla da özgüven duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.


Dua ve Sûre Öğretimi

Önce eğitimci tarafından yüksek sesle tane tane okunur. Daha sonra duayı parçadan bütüne geçiş yaparak önce eğitimci sonra çocuklar okur. Sonrasında, sınıfta ilgi çekici bedensel hareket ve ahenkle dua tekrar edilir.

• Kur’an öğretiminde; masal-hikaye anlatımı, etkinlik ve konuya geçiş tekerlemeleri mutlaka kullanılmalıdır.
•  Çocuğa dua etmenin adabının ve öneminin öğretilmesi,
•  Dua ve sûrenin, tecvit kurallarıyla öğretilmesi,
•  Tecvit kurallarının (tutma-uzatma-çekme vb.) parmak oyunları ya da drama gibi oyunlarla severek öğretilmesinin sağlanması,
•  Dua ve sûrenin anlamlarıyla öğretilmesi,
•  Dua ve sûrenin beden hareketleri eşliğinde, parçadan bütüne geçiş yapılarak, severek öğrenilmesinin sağlanması,
•  Dua pekiştirme günleri ile öğrenilen duaları tekrar etme alışkanlığının kazandırılması,
•  Haftalık dua çizelgesi ile sistemli çalışmanın öğretilmesi,
•  Her verdiği ezberden sonra çocuğa; “Aferin, teşekkür ederim, çok güzel okudun, kutlarım ve harikaydın” gibi teşvik sözleriyle, motivasyonunun sağlanması,

Takip çizelgesine göre ödüllendirilerek, çocuğun öz güveninin gelişimine katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimci kitabında verilen ön bilgiler öğrencilere birebir okunmamalıdır. Eğitimci bu notları öğrencilerin anlayacağı şekilde, onların seviyesine uygun şekilde aktarmalıdır.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Uygulanacak kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve program süresince uygulanmalıdır.
• İşlenecek konular önceden belirtilmeli ve gereken hazırlıklar yapılmalıdır.
• Etkinliklerden önce öğrencilere neler yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.
• Öğrencilerin konuyla ilgili fikirleri alınmalıdır.
• Her bölüm sonunda genel değerlendirme yapılmalıdır.