Yunus Eren – 5 Nisan 2015

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu’nun Evde Karakter Eğitimi (EKE) Komisyonu 2.Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı, İlim Hikmet Vakfı ev sahipliğinde Kayseri Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.  Anadolu Platformu’na bağlı Türkiye Genelinde yaklaşık 40 İlin EKE komisyon sorumluları ve üyelerinden oluşan, 250 eğitimcinin katıldığı; Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in açılış konuşmasını yaptığı, 6 sunumun ve 4 Atölye Çalışmasının yapıldığı programın sonuç bildirgesi;

 • Hayat referansımız olan vahiy, dünyadaki yaşanan gelişmeler ve ülkemizde yaşadığımız süreç, bizlere ailenin önemini, evin sıcaklığını ve çocuklarımızın ahlaki eğitimlerinin üzerinde ehemmiyetle durulması gerekliliğini bir kez daha hatırlatmıştır.
 • Genelde çocuk eğitimi, özelde ahlak eğitimi doğru bir eş seçimi ile başlar.
 • Ahlak eğitiminin, çocuğun karakter gelişiminde hayati öneme sahip olduğunu bilmeliyiz.
 • Evlerin inşası ve imarı derken fiziksel inşasını-konforunu değil, evin içindeki çocuk ve ebeveynin karakterlerinin düzgün olmasını kastettiğimizi bilmeliyiz.
 • Ahlak eğitimi denilince normatif ve seküler bir ahlakı değil, İslami terbiyeyi kastediyoruz.
 • Ahlak eğitimi kuralları ve doğruları-yanlışları öğretme şeklinde değil, doğru ve yanlışları ayırt edebilme iradesini kazandırma şeklinde olmalıdır.
 • Çocuklarımızın ahlaklı olmasını istemeden önce, bizler ebeveyn ve eğitimciler olarak ahlaklı olmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız.
 • Ahlaklı bir kişi olmanın yolunun, toplumdan kaçarak değil, toplumda sorumluluklar alarak ve topluma karışarak olacağını bilmeliyiz. Yani sosyal ahlakı önemsemeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz.
 • Ahlaki eğitimde en iyi yol sevgi merkezli bir yaklaşımdır.
 • Ahlaki eğitimde, ebeveyn- ve eğitimciler iyi bir model olmak zorundadır.
 • Ahlaki eğitimde eşlerin iletişimleri iyi ve davranışları tutarlı olmalıdır.
 • Oyunun çocuk için boş zamanda yapılan bir etkinlik değil, hayata hazırlanmasında bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu bilmeliyiz.
 • Çocuğun ahlaki gelişiminde iletişim araçları ve medyaya ana bir rol verme ya da çocukları bunlardan uzak tutarak koruma yerine, bu araçları nasıl kullanacağını, bağımlı olmadan nasıl sosyal gelişimine faydalı olacağını öğretmeliyiz.
 • Çocukların ahlak eğitiminde hem teorik düzeyde hem de pratikte çocuk diline uygun hareket etmek, sevgiyi merkeze almak işlerimizi kolaylaştıracaktır.
 • Çocuklarımızın ahlaki eğitimi, sadece kendi aileleri üzerinden değil diğer çocukları da kapsayacak şekilde kollektif aile bakış açısıyla mümkündür.
 • Modernizmin dayattığı çekirdek aile yerine, sosyal, kültürel ve değerler aktarımının sağlandığı geniş aileler ve iyi bir muhit çocukların hem ahlaki hem de diğer gelişim aşamalarında önemli rol oynayacaktır.
 • Çocuklarımızdan öğrenecek bir şeyler olduğu bilinciyle onlara yaklaşmalı fikirlerine önem vermeliyiz.
 • Çocuklarımızda Anadolu başkentli ve tüm islam coğrafyalarını içine alacak yeni bir vatan tasavvuru oluşturmalı, ümmet bilinci ve kardeşliği güçlendirmeliyiz.
 • Çocuklarımızın sorumluluk duygusunu geliştirebilmek için onlara fikirlerini sormalı, beraber karar alarak onları sürece dahil etmeli ve kendi problemlerini çözme fırsatı vermeliyiz.
 • Çocuklar gelişim ve değişim dönemlerine göre değerlendirilmeli ve her yaşın özelliğine göre çocuklarımızın vicdanına, yüreğine ahlaki ve erdemli tohumlar atmalıyız.
 • Çocuğun ahlaki gelişiminde akran grupları önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle çocukları bazı olumsuz durumlar nedeniyle çocukları akranlarından koparmak değil onlardan etkilenmeyecek ve onları etkileyecek bir eğitim vermeliyiz.
 • Bizlerin, ümmetin ve insanlığın umudu, sadece akademik başarısı yüksek çocuklar değil,  aynı zamanda ahlaki duruşu yüksek olan bireylerdir.
 • Ahlak eğitimi ile amaçladığımız, çocuğun iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olması, ülkenin ve ümmetin sorunlarına duyarlı bir birey olmasıdır.

Logo