EVDE KARAKTER EĞİTİMİ

Evde Karakter Eğitimi çalışması, 5-10 yaş dönemi (ilköğretim birinci kademe) çocuklarını kapsayan, yedi-on kişilik gruplar halinde genellikle evlerde, okullarda, camilerde; çocukların eğitimine uygun her mekânda yürütülen aşamalı bir din ve ahlâk (karakter) eğitimi çalışmasıdır. Evde Karakter Eğitimi, değer merkezli bir eğitim tasavvuruyla, kadim mirasımızı geleceğin kurucu iradesi kılacak, özdenetim ve öz yeterlilik sahibi, ufuk birlikteliği taşıyan, duygu ve düşünce dünyalarına erdemin ulaştığı, yarınımızı şekillendirecek olan çocuklar yetiştirebilme misyonuyla hareket etmektedir.

….

Eğitimcilere ve Öğrencilere
Tavsiye Edilen Filmler

Bültenimizi İncelediniz mi?

“Ferdin ölümü hayat pınarının kurumasıyla;

milletin ölümü ise hedeflerinin ölmesiyle gerçekleşir.”

Muhammed İkbal

EKE Ailesi

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA HEDEFLERİMİZ

hedefBizler, yaptığımız eğitim çalışmalarında değerlerimiz doğrultusunda “İyi İnsan ve Nitelikli İnsan’ı hedeflemekteyiz. Bu alanda büyük bir tecrübe mirasına sahibiz. Bu mirası bugün geldiğimiz durumu da göz önünde bulundurarak daha ileriye taşımaktayız. Yaptığımız EKE çalışmalarıyla çocuklarımızın hem sosyal hayatta hem de okulda daha başarılı olmasına katkıda bulunmaktayız. Çalışmalarımız çocuklarımızın eğitimlerini olumlu yönde etkilemekte ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

EKE çalışmalarında, bu doğrultuda düzenli okuma, araştırma yapma, el becerileri geliştirme, kendini ifade etme, ortak çalışma yapma, gezi-gözlem yapma, yazma becerileri gibi özelliklerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmaktadır.